Ngày 26/11/2014: AAM 14.80 -0.10(-0.67%) | ABT 61 -3(-4.69%) | ACC 0 0(0%) | ACL 11.60 -0.40(-3.33%) | AGF 21.50 0.20(0.94%) | AGM 0 0(0%) | AGR 6.50 0(0%) | ALP 0 0(0%) | ANV 10.90 0(0%) | APC 18 -0.10(-0.55%) | ASIAGF 0 0(0%) | ASM 10.80 0.10(0.93%) | ASP 7.70 0(0%) | ATA 4.50 0.10(2.27%) | AVF 0 0(0%) | BBC 56 3(5.66%) | BCE 10.50 -0.10(-0.94%) | BCI 20 0.30(1.52%) | BGM 5.20 0(0%) | BHS 11 -0.20(-1.79%) | BIC 14 -0.10(-0.71%) | BID 12.90 0(0%) | BMC 28.20 0(0%) | BMI 17.60 -0.20(-1.12%) | BMP 66.50 0(0%) | BRC 10 0(0%) | BSI 11.90 0.30(2.59%) | BT6 8.50 0.10(1.19%) | BTP 14.30 0(0%) | BTT 40 0(0%) | BVH 37.50 0.20(0.54%) | C21 0 0(0%) | C32 29.60 0.40(1.37%) | C47 0 0(0%) | CCI 0 0(0%) | CCL 5.50 0(0%) | CDC 10 -0.20(-1.96%) | CIG 0 0(0%) | CII 19 0(0%) | CLC 30.30 -0.10(-0.33%) | CLG 7.70 0(0%) | CLL 35.40 -0.10(-0.28%) | CLW 0 0(0%) | CMG 9.60 0.30(3.23%) | CMT 0 0(0%) | CMV 0 0(0%) | CMX 9.10 0.10(1.11%) | CNG 37.50 0.20(0.54%) | COM 0 0(0%) | CSM 44.10 -0.30(-0.68%) | CTD 61 0.50(0.83%) | CTG 14.20 0.10(0.71%) | CTI 10.40 -0.60(-5.45%) | CYC 3.90 -0.10(-2.50%) | D2D 0 0(0%) | DAG 13 0.10(0.78%) | DCL 55 2.50(4.76%) | DCT 2.50 CE 0.10(4.17%) | DHA 14.10 -0.20(-1.40%) | DHC 23.10 0.10(0.43%) | DHG 94.50 0(0%) | DHM 6.20 0(0%) | DIC 8.60 -0.10(-1.15%) | DIG 14.60 0.70(5.04%) | DLG 12 0.10(0.84%) | DMC 43.50 0(0%) | DPM 29.20 0.20(0.69%) | DPR 40.40 -0.10(-0.25%) | DQC 73.50 0(0%) | DRC 59.50 -0.50(-0.83%) | DRH 6.40 CE 0.40(6.67%) | DRL 35.40 0(0%) | DSN 60.50 0(0%) | DTA 6 -0.30(-4.76%) | DTL 0 0(0%) | DTT 0 0(0%) | DVP 0 0(0%) | DXG 14.50 0.50(3.57%) | DXV 4.50 0(0%) | E1VFVN30 9.70 0(0%) | EIB 11.20 0(0%) | ELC 0 0(0%) | EMC 6.50 CE 0.40(6.56%) | EVE 0 0(0%) | FCM 12.80 -0.10(-0.78%) | FCN 23.20 -0.20(-0.85%) | FDC 22.50 -0.10(-0.44%) | FLC 12.20 0(0%) | FMC 23.80 -0.20(-0.83%) | FPT 49.30 0.10(0.20%) | GAS 98 -0.50(-0.51%) | GDT 35.30 -0.60(-1.67%) | GIL 29 -0.40(-1.36%) | GMC 38.20 -2.70(-6.60%) | GMD 32.60 0.10(0.31%) | GSP 12.90 -0.10(-0.77%) | GTA 13.10 -0.40(-2.96%) | GTN 18.70 -1(-5.08%) | GTT 4.60 0(0%) | HAG 24.50 -0.10(-0.41%) | HAI 21.60 CE -18.90(-46.67%) | HAP 9.20 0.10(1.10%) | HAR 11.80 0.20(1.72%) | HAS 5.80 -0.10(-1.69%) | HAX 0 0(0%) | HBC 15.70 0(0%) | HCM 35.80 0.30(0.85%) | HDC 24 1.20(5.26%) | HDG 28.70 0.50(1.77%) | HHS 18.10 -0.10(-0.55%) | HLA 2.30 FL -0.10(-4.17%) | HLG 4.10 -0.10(-2.38%) | HMC 9.40 0(0%) | HOT 0 0(0%) | HPG 55 0(0%) | HQC 8 0.10(1.27%) | HRC 38.80 -2.10(-5.13%) | HSG 50.50 0.70(1.41%) | HSI 2.70 CE 0.10(3.85%) | HT1 16.80 0(0%) | HTI 11.60 0(0%) | HTL 0 0(0%) | HTV 18.50 0(0%) | HU1 0 0(0%) | HU3 0 0(0%) | HVG 31.50 0.30(0.96%) | HVX 0 0(0%) | ICF 6.50 0.10(1.56%) | IDI 12 0(0%) | IJC 13.40 0(0%) | IMP 43.30 0(0%) | ITA 8.90 0.10(1.14%) | ITC 8 0.10(1.27%) | ITD 8.70 0(0%) | JVC 17.40 0.20(1.16%) | KAC 16 CE 1(6.67%) | KBC 16.70 0(0%) | KDC 54.50 1(1.87%) | KDH 19.20 -0.10(-0.52%) | KHA 25.80 1(4.03%) | KHP 13.60 0(0%) | KMR 8.20 0.10(1.23%) | KSA 11.10 0.10(0.91%) | KSB 30.60 0.10(0.33%) | KSH 13.80 0.10(0.73%) | KSS 5.50 0(0%) | KTB 5.50 0.10(1.85%) | L10 16.20 0(0%) | LAF 14.50 0.40(2.84%) | LBM 12.50 -0.50(-3.85%) | LCG 9 0.20(2.27%) | LCM 5.70 -0.10(-1.72%) | LGC 28.40 CE 1.80(6.77%) | LGL 6.80 -0.20(-2.86%) | LHG 0 0(0%) | LIX 32.50 -0.70(-2.11%) | LM8 25 -0.50(-1.96%) | LSS 9.60 0(0%) | MBB 12.80 0(0%) | MCG 7.10 0.10(1.43%) | MCP 0 0(0%) | MDG 5.70 0(0%) | MHC 16.40 0.30(1.86%) | MPC 95.50 0.50(0.53%) | MSN 83.50 1(1.21%) | MTG 4.60 0(0%) | MWG 93 0(0%) | NAV 6.80 0(0%) | NBB 20.30 -0.10(-0.49%) | NHS 0 0(0%) | NHW 11.40 0.20(1.79%) | NKG 13.90 -0.30(-2.11%) | NLG 17.50 0(0%) | NNC 77.50 -1(-1.27%) | NSC 0 0(0%) | NTL 16.60 0.50(3.11%) | NVN 3.20 0(0%) | NVT 5.50 0.10(1.85%) | OGC 8.60 0(0%) | OPC 39.30 0.10(0.26%) | PAC 23.60 0(0%) | PAN 40.90 -0.10(-0.24%) | PDN 0 0(0%) | PDR 17.30 0(0%) | PET 23.90 -0.20(-0.83%) | PGC 14.90 0.10(0.68%) | PGD 34.20 -0.50(-1.44%) | PGI 10.20 0(0%) | PHR 26.50 -0.50(-1.85%) | PIT 0 0(0%) | PJT 8.40 0.20(2.44%) | PNC 10 -0.50(-4.76%) | PNJ 41 -0.50(-1.20%) | POM 0 0(0%) | PPC 25.60 0.70(2.81%) | PPI 15.30 0.30(2%) | PTB 56 0(0%) | PTC 0 0(0%) | PTK 4.60 0(0%) | PTL 3.40 0(0%) | PVD 84.50 -1.50(-1.74%) | PVT 17.80 -0.10(-0.56%) | PXI 10 0(0%) | PXL 4.60 0(0%) | PXS 32.50 -0.30(-0.91%) | PXT 5.90 -0.10(-1.67%) | QBS 22.40 -0.40(-1.75%) | QCG 10.50 0.10(0.96%) | RAL 50.50 0(0%) | RDP 18.30 0.20(1.10%) | REE 28 0.10(0.36%) | RIC 16.50 0(0%) | SAM 13.60 0.10(0.74%) | SAV 0 0(0%) | SBA 11.80 0(0%) | SBC 27.80 CE 1.80(6.92%) | SBT 11 0.10(0.92%) | SC5 25.20 -1.20(-4.55%) | SCD 25.20 0(0%) | SEC 0 0(0%) | SFC 0 0(0%) | SFI 28.50 0(0%) | SGT 0 0(0%) | SHI 9 -0.20(-2.17%) | SHP 21 -0.20(-0.94%) | SII 23 -1.10(-4.56%) | SJD 30 0.50(1.69%) | SJS 24.30 0.70(2.97%) | SKG 43.50 0.30(0.69%) | SMA 5.50 0(0%) | SMC 10.50 -0.10(-0.94%) | SPM 28.30 CE 1.80(6.79%) | SRC 40.60 0(0%) | SRF 16.50 0.20(1.23%) | SSC 0 0(0%) | SSI 30.30 0.70(2.36%) | ST8 0 0(0%) | STB 18.80 0(0%) | STG 27.50 1(3.77%) | STT 4.90 FL -0.30(-5.77%) | SVC 17 -0.40(-2.30%) | SVI 0 0(0%) | SVT 0 0(0%) | SZL 17.80 -0.20(-1.11%) | TAC 0 0(0%) | TBC 25.20 0(0%) | TCL 31.50 0.10(0.32%) | TCM 34.50 0.20(0.58%) | TCO 0 0(0%) | TCR 5.60 0(0%) | TDC 10.70 0.10(0.94%) | TDH 19.50 0(0%) | TDW 0 0(0%) | THG 14 -0.10(-0.71%) | TIC 11.50 -0.20(-1.71%) | TIE 15.60 -0.10(-0.64%) | TIX 23.30 0.30(1.30%) | TLG 0 0(0%) | TLH 8.60 0(0%) | TMP 25.10 -0.40(-1.57%) | TMS 0 0(0%) | TMT 17.50 0.50(2.94%) | TNA 0 0(0%) | TNC 14.30 -0.30(-2.05%) | TNT 3.20 0(0%) | TPC 0 0(0%) | TRA 75.50 0.50(0.67%) | TRC 30.90 0(0%) | TS4 11.70 -0.30(-2.50%) | TSC 46.20 -1(-2.12%) | TTF 10.50 -0.10(-0.94%) | TTP 26.40 0(0%) | TV1 13.10 0.40(3.15%) | TYA 9 0(0%) | UDC 5.90 0(0%) | UIC 17.10 0.10(0.59%) | VCB 27.70 0.10(0.36%) | VCF 215 5(2.38%) | VFG 0 0(0%) | VHC 35.10 -0.10(-0.28%) | VHG 14.60 0(0%) | VIC 49.20 -0.10(-0.20%) | VID 4 0(0%) | VIP 14.60 -0.30(-2.01%) | VIS 9 0.10(1.12%) | VLF 6.90 0.30(4.55%) | VMD 18 0(0%) | VNA 3.40 0(0%) | VNE 11 -0.10(-0.90%) | VNG 0 0(0%) | VNH 4.10 -0.20(-4.65%) | VNI 0 0(0%) | VNL 0 0(0%) | VNM 100 0(0%) | VNS 48 0(0%) | VOS 5.50 -0.10(-1.79%) | VPH 9.40 0.10(1.08%) | VPK 19.10 0.10(0.53%) | VRC 6.20 0.10(1.64%) | VSC 55 0.50(0.92%) | VSH 14.50 0.10(0.69%) | VSI 12 FL -0.80(-6.25%) | VST 2.50 0(0%) | VTB 12.70 0(0%) | VTF 24.90 0(0%) | VTO 8.40 -0.10(-1.18%) |
BẢNG GIÁ THAM KHẢO CỔ PHIẾU OTC
Ngày : 01/01/0001

GIÁ VÀNG
(Nguồn: SJC)
Mua3,528,000
Bán3,540,000
17/11 26/11
Lúc 15 giờ 29 phút ngày 26/11/2014 giá vàng bán ra so ngày 25/11/2014 giảm 1000 đồng/chỉ, còn 3540000 đồng/chỉ.
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Mã NTMuaChuyển khoảnBán
AUD18,105.9818,215.2718,387.30
CAD18,729.0418,899.1319,154.09
CHF21,929.3622,083.9522,381.88
DKK-3,537.123,649.95
EUR26,513.8326,593.6126,844.78
GBP33,263.9533,498.4433,814.82
HKD2,725.272,744.482,781.50
INR-339.37353.72
JPY174.80176.57187.76
KRW-17.5921.53
* Nguồn: Vietcombank
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Kỳ hạn Lãi suất (% / năm)
USDVND
Không kỳ hạn0.10 %0.80 %
03 tháng0.75 %4.90 %
06 tháng0.75 %5.30 %
09 tháng0.75 %5.40 %
12 tháng0.75 %6.20 %
*Nguồn: Vietcombank
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan, Huỳnh Hoa.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.